กีฬายูโดเยาวชนไปชมความสามารถของเด็กๆกัน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ ณ.ห้องประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประเภทกีฬายูโดรุ่นมากกว่า 45-48 กก.หญิงชิงเหรียญทอง พบกันระหว่าง วนิดา รักษสัตย์ จาก จ.ชลบุรีเสื้อสีขาว พบกับ รุ่งนภา สมภาร จาก จ.นครปฐมเสื้อน้ำเงิน ผล วนิดา จาก จ.ชลบุรีเป็นฝ่ายชนะ ภาพวิสันต์ โพธิ์งาม สุดยอดไปเลยนะครับกับความสามารถของเด็กๆทุกคนบอกเลยว่า