กีฬายูโดเยาวชนไปชมความสามารถของเด็กๆกัน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์ ณ.ห้องประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประเภทกีฬายูโดรุ่นมากกว่า 45-48 กก.หญิงชิงเหรียญทอง พบกันระหว่าง วนิดา รักษสัตย์ จาก จ.ชลบุรีเสื้อสีขาว พบกับ รุ่งนภา สมภาร จาก จ.นครปฐมเสื้อน้ำเงิน ผล วนิดา จาก จ.ชลบุรีเป็นฝ่ายชนะ ภาพวิสันต์ โพธิ์งาม สุดยอดไปเลยนะครับกับความสามารถของเด็กๆทุกคนบอกเลยว่า

+
กีฬายูโด้น่าสนใจแค่ไหนไปฟังไปชมกันเลย พาไปทำความเข้าใจร่างกายของตนเอง ผ่านศิลปะการต่อสู้อย่างยูโด ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีมานานกว่าร้อยปี และแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผสมผสานเรื่องของจิตใจเข้าด้วยกัน โดยถูกถ่ายทอดผ่านอาจารย์ผู้ฝึกสอนยูโดและวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา คือ อาจารย์ อำภา สุจิณโณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล มาร่วมเรียนรู้วิชายูโดพร้อมๆกัน ผ่านบทเรียนต่างๆ ตั้งแต่การฝึกล้มที่ถูกต้องโดยใช้วิชาฟิสิกส์ การยืน และการเคลื่อนที่ที่อาศัยความสมดุลและการถ่ายน้ำหนัก นอกจากนั้นยังได้ความรู้เรื่องจิตวิทยา แฟชั่น หรือการแต่งกาย ก็เป็นส่วนสำคัญกับกีฬายูโดอีกด้วย เรื่องราวต่างๆจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง